Personali värbamise teenus

Personali värbamise teenus tähendab personali otsingu ja valiku funktsiooni üleandmist CV PARTNER OÜ spetsialistide meeskonnale.

Selle teenuse kasutamine on optimaalne ettevõttele, kus:

● väikese töömahu tõttu on personalitöötaja kahjumlik;

● personalitöötaja on ülekoormatud ja ei suuda töökoormusega toime tulla;

● on vaja optimeerida värbamiskulusid;

● juhtkond on huvitatud ettevõtte komplekteerimisest kvalifitseeritud personaliga ja ettevõtte edukast arengust.

Pakume mitut valikuvarianti:

● 1-3 vaba töökohta kuus. Värvatavate töötajate testimine. Soovituste kontrollimine.

● 4-5 vaba töökohta kuus. Värvatavate töötajate testimine. Soovituste kontrollimine.

● Enam kui 5 vaba töökohta. Värvatavate töötajate testimine. Soovituste kontrollimine.

Töö maksumus arvutatakse nõutava värbamismahu alusel.

Personalivaliku teenuse eelised:

● Vahendite säästmine. Säästate koosseisulise personalihalduri maksude ja sotsiaalmaksete arvelt ning vabastate 1 või 2 töökohta.

● Juurdepääs juhtivate tööotsinguportaalide andmebaasidele ja meie ettevõtte andmebaasile.

● Kogenud spetsialistid personalivaliku valdkonnas.

● Me kasutame aktiivse otsese otsingu meetodit ja muid kaasaegseid meetodeid, mis võimaldab meil saada laiema valiku kandidaate.

Võtke meiega ühendust